02 80 50 680
Osnovni podatki
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
1. ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 35, Slovenska Bistrica / info@adsb.si
Predsednik: Dragomir Trajkovič,  Samova 18, Slovenska Bistrica 031 654 296 /
Sekretar, kontaktna oseba: Boštjan Fridrih Kovača vas 60b, Slovenska Bistrica 041 427 007 bfridrih@gmail.com
Vodja otroške atletske šole, kontaktna oseba: Darja Krulc Kraigherjeva 7, Slovenska Bistrica 031 345 464 darja.krulc@gmail.com
TRR:  SI65 0443 0000 0778 151 / / /
mat.št. 5251524000 / / /
davčna št: 84018593 / / /
letnica ustanovitve:  1983 / / /
aktivni člani:  270 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
2. ALPINISTIČNI KLUB IMPOL SLOVENSKA BISTRICA Tomšičeva 20, Slovenska Bistrica 031 782 321 info@alphut.net
Predsednik: Tomislav Aurednik Kajuhova 64, Slovenska Bistrica 031 782 321 tomi.aurednik@gmail.com
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  SI56 0228 1026 2479 648    / / /
mat.št. 1829408000 / / /
davčna št: SI 39137554 / / /
letnica ustanovitve:  2006 / / /
aktivni člani:  110 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
3.  AIKIDO KLUB SLOVENSKA BISTRICA / /

aikido.klub.sl.bistrica@gmail.com

Predsednik: Rudi Majcen Engelsova 46, Maribor 041 416 984 /
Kontaktn oseba: Rudi Majcen / / /
TRR:  0417 3000 1291 749 / / /
mat.št. 1829459000 / / /
davčna št: 73754854 / / /
letnica ustanovitve:  2006 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
4.  BALINARSKI KLUB SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 35, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: Andrej Pogorevc Kajuhova ul. 72, Slovenska Bistrica 041 569 140 /
Kontaktn oseba: Slavko Novak / 051 350 414 novak.slavko@gmail.com
TRR:  SI56 6100 0001 5778 755 / / /
mat.št. 4025474000 / / /
davčna št: 54111528000 / / /
letnica ustanovitve:  2010 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
5.  BOKS KLUB SLOVENSKA BISTRICA Partizanka 35, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: Alojz Založnik   / /
Kontaktn oseba: Matic Samastur / 031 785 857
TRR:  SI56 0443 0000 0779 509 / / /
mat.št. 5282918000 / / /
davčna št: 73536334 / / /
letnica ustanovitve:  1989 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
6.  DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO IRŠIČ Žabljek 32, Laporje / /
Predsednik: / / /  
Kontaktn oseba: Iršič Dušan / / /
TRR:  SI56 6100 0001 9097 416 / / /
mat.št. 5946140000 / / /
davčna št: 72999535 / / /
letnica ustanovitve:  1996 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
7.  DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO ZG. POLSKAVA Mladinka ul. 12, ZG. P. / /
Predsednik: Uroš Klajderič / 041 574 427 /
Kontaktn oseba: Kotnik Dušan / 041 457 559 dusan.kotnik1@gov.si
TRR:  SI56 0443 0000 0432 928 / / /
mat.št. 1135449000 / / /
davčna št: 43669808 / / /
letnica ustanovitve:  1999 / / /
aktivni člani:  140 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
8.  JUDO KLUB IMPOL SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 35, Slovenska Bistrica / judo.klub.impol@siol.net
Predsednik: Janko Žerjav Impol, Partizanka 38, Slovenska Bistrica 02 845 31 02 /
Kontaktna oseba: Franc Očko Proti jezam 65, Slovenska Bistrica 041 722 097 franc.ocko@gmail.com
TRR:  SI56 0443 0000 0343 882 / / /
mat.št. 5010942000 / / /
davčna št: 27695751 / / /
letnica ustanovitve:  1959 / / /
aktivni člani:  180 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
9. KLUB ALTERNATIVNIH LETALCEV, KAL SLOVENSKA BISTRICA

Ritoznoj 3,

2310 Slov. Bistrica

/ /
Predsednik: Janez Grm /    
Kontaktn oseba: Franci Dobnikar / 041 379 915 /
TRR:  SI56 0443 0000 0857 594 / / /
mat.št. 5877300000 / / /
davčna št: 48465313 / / /
letnica ustanovitve:  1991 / / /
aktivni člani:  30 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
10. KOŠARKAŠKI KLUB BISTRICA Trg svobode 17 / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Mario Vračko   031 582 649 mario.vracko@gmail.com 
TRR:  SI56 0228 0025 7399 322 / / /
mat.št. 5227569000 / / /
davčna št: 30534038 / / /
letnica ustanovitve:  1982 / / /
aktivni člani:    / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
11.  KEGLJAŠKI KLUB IMPOL / /  
Predsednik:        
Kontaktn oseba: / /   /
TRR:  SI56 6100 0001 3624 191 / / /
mat.št. 5092426000 / / /
davčna št: 94362025 / / /
letnica ustanovitve:  1978 / / /
aktivni člani:  50 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
12.  KEGLJAŠKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA  / / /
Predsednik: Ivan Kunčič Tomšičeva ulica 52, Slovenska Bistrica 041 543 538  
  / / / /
TRR:  SI56 6100 0002 1653 754 / / /
mat.št. 4113152000 / / /
davčna št: 39427692 / / /
letnica ustanovitve:  2019 / / /
aktivni člani:    / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
13. NOGOMETNI KLUB BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE Partizanska 35, Slovenska Bistrica / nkslovenskabistrica@siol.net
Predsednik: dr. Vito Martinčič   041 659 159 /
Sekretar: mag. Danilo Lončarič / 070 762 400 danilo.loncaric@gmail.com
Vodja Nogometne šole Gorazd Šket   031 620 872 gsket1@gmail.com
TRR:  SI56 0443 0000 0777 472 / / /
mat.št. 5122899000 / / /
davčna št: 54626838 / / /
letnica ustanovitve:  1959 / / /
aktivni člani:  230 / / /
  NK VETERANI / / /
Kontaktn oseba: Drago Capl Kajuhova, Slovenska Bistrica 041 768 861 drago.capl@granit.si
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
14.  ODBOJKARSKI KLUB BISTRICA / / /
Predsednik: Toni Jugovec Spodnja Ložnica 45 040 165 785 yugo450@gmail.com
Kontaktn oseba:       /
/        
TRR:  SI56 0451 5000 2478 955 / / /
mat.št. 4076079000 / / /
davčna št: 63165490 / / /
letnica ustanovitve:  2015 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
15. PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA Partizanska ul. 1, Slovenska Bistrica / planinsko.drustvo.slovenskabistrica@siol.net
Predsednik: Breda Jurič Zg. Bistrica 70, Slovenska Bistrica / /
Kontaktn oseba: Vlado Jurič   041 673 528 /
TRR:  SI56 0443 0000 0348 926 / / /
mat.št. 5138795000 / / /
davčna št: 79672787 / / /
letnica ustanovitve:  1922/1976 / / /
aktivni člani:    / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
16.  PLANINSKO DRUŠTVO POHORJE ZGORNJA POLSKAVA Jurčičeva ulica 6 / /
Predsednik: Marjana Brezovšek     marjana.brezovsek@gmail.com
Kontaktn oseba: Čelan Drago Ogljenšak 38 b, ZG.P. / drago.celan@ario.net
TRR:  SI56 0443 0000 0433 122 / / /
mat.št. 5751179000 / / /
davčna št: 35474491 / / /
letnica ustanovitve:  1992 / / /
aktivni člani:    / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
17.  KONJENIŠKI KLUB BONI Vrhole pri Slovenskih Konjicah 29 / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Cvetka Brezner /    
TRR:  SI56 1010 0005 5342 569 / /
mat.št. 4066979000 / / /
davčna št: 73501514 / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
18.  POTAPLJAŠKI KLUB GO DIVING  Pretrež 2, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: Vinter Martin 041 793 984 / info@vs-dive.com
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  04430-0001563754 / / /
mat.št. 4008677 / / /
davčna št: 58747893 / / /
letnica ustanovitve:  2009 / / /
aktivni člani:  29 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
19.  NK SP.POLSKAVA Spodnja Polskava 290, Pragersko / nkspodnjapolskava@gmail.com
Predsednik: Ritonja Igor / / /
Kontaktn oseba: Koren Boštjan / 031 367 375 /
TRR:  SI56 1934 0500 8786 024 / / /
mat.št. 4007808000 / / /
davčna št: 54834953 / / /
letnica ustanovitve:  2009 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
20. RIBIŠKO DRUŠTVO FAROVEC Farovec 6, Lapojre / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Marjan Krajnc 040 883 204 / marjan.mungo@gmail.com
TRR:  / / / /
mat.št. / / / /
davčna št: / / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
21.  PIKADO KLUB ŠPICA Cigonca 8a, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Korošec Ivan / / /
TRR:  SI56 6100 0001 3556 194 / / /
mat.št. 4086724000 / / /
davčna št: 58597212 / / /
letnica ustanovitve:  2016 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
22.  STRELSKO DRUŠTVO IMPOL SLOVENSKA BISTRICA Gradišče 1, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: Karl Vidmar Tomšićeva ul. 30, Slovenska Bistrica 041 405 750 karli.vidmar@triera.net
Kontaktn oseba: Karli Vidmar Tomšičeva ul. 30, Slovenska Bistrica 041 405 750 karli.vidmar@triera.net
TRR:  04430-0000768451 / / /
mat.št. 5262062 / / /
davčna št: 68337671 / / /
letnica ustanovitve:  1961 / / /
aktivni člani:  65 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
23.  SMUČARSKO SKAKALNI KLUB ŠMARTNO   / info@ssk-smartno.com
Predsednik: Vaner Rado  / 041 657 772 /
Kontaktn oseba: Brezovšek David / 040 585 936  
TRR:  SI56 0443 0000 0385 786 / / /
mat.št. 5535255 / / /
davčna št: 64865193 / / /
letnica ustanovitve:  1978 / / /
aktivni člani:  115 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
24.  STRELSKO DRUŠTVO PARKTIČNEGA STRELJANJA Slovenska Bistrica / / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Potočnik Zvonko 041 426 850 / /
TRR:  04430-0000736926 / / /
mat.št. 1135546 / / /
davčna št: 62266829 / / /
letnica ustanovitve:  1999 / / /
aktivni člani:  58 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
25.  STRELSKO DRUŠTVO JESEN Zg. Prebukovje / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Strehar Rudi Zg. Prebukovje 16, Šmartno / rudi.strehar@gmail.com
TRR:  04430-0000699387 / / /
mat.št. 5248485 / / /
davčna št: 50739352 / / /
letnica ustanovitve:  1960 / / /
aktivni člani:  70 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
26.  SMUČARSKO SKAKALNI KLUB ŠMARTNO Šmartno na P. 19, Šmartno na P. / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Jelenko Dejan Zg. Prebukovje, ŠMARTNO NA P. 040 210 058 dejan@dejco.si
TRR:  04430-0000385786 / / /
mat.št. 5535255 / / /
davčna št: 6485193 / / /
letnica ustanovitve:  1978 / / /
aktivni člani:  115 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
27. SMUČARSKI KLUB CARVE PLUS SLOVENSKA BISTRICA Trg svobode 7, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Srečko Jurič Gradišče, Slovenska Bistrica 041 704 674 juhart_juhart@yahoo.com
TRR:  02281-0253329929 / / /
mat.št. 5251516 / / /
davčna št: 68219776 / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
28.  SMUČARSKO DRUŠTVO SB Kovača vas 51A, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Pristovnik Aljaž / / /
TRR:  SI56 6100 0002 1000 847 / / /
mat.št. 4110196000 / / /
davčna št: 65354729 / / /
letnica ustanovitve:  2018 / / /
aktivni člani:  20 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
29.  ŠAHOVSKI KLUB IMPOL / / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Mateja Tomazini Zg. Bistrica 36, Slovenska Bistrica 031 677 651 mateja.tomazini@guest.arnes.si
TRR:  04430-0000667377 / / /
mat.št. 5200954 / / /
davčna št: 97079642 / / /
letnica ustanovitve:  1947 / / /
aktivni člani:  60 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
30.  ŠAHOVSKI KLUB PRAGERSKO-GAJ Ptujska c. 32, PRAGERSKO / /
Predsednik: Jože Čelan Sp. Gaj 43, Pragersko 031 442 532 /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  04430-0000997565 / / /
mat.št. / / / /
davčna št: 52000885 / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
31.  ŠTAJERSKI JADRALNI KLUB SB Trg Svobode 26, Slovenska Bistrica / /
Predsednik:   / / /
Kontaktn oseba: Kraševac Uroš / / /
TRR:  SI56 6100 0001 3640 293 / / /
mat.št. 1829599000 / / /
davčna št: 58301348 / / /
letnica ustanovitve:  2005 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
32.  ŠD PRAGERSKO / / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Arnuš Matej Ul.Pohor.bataljona 10, PRAGERSKO 041 371 724 arnus.m@gmail.com
TRR:  04430-0000837321 / / /
mat.št. 5122813 / / /
davčna št: 73979627 / / /
letnica ustanovitve:  1975 / / /
aktivni člani:  80 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
33.  ŠD TEN-SPORT SLOVENSKA BISTRICA / / /
Predsednik: Tomazini Marjan Ul.Borisa Kreigherja 34, Slovenska Bistrica 041 748 369 /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  04430-0000688717 / / /
mat.št. 1120832 / / /
davčna št: 25804561 / / /
letnica ustanovitve:  1995 / / /
aktivni člani:  100 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
34. ŠD LAPORJE / / /
Predsednik: Miha Prgin Hošnica 4, LAPORJE 040 397 982 /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  04430-0000605394 / / /
mat.št. 5202264 / / /
davčna št: 56974230 / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  20 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
35. ŠD ČREŠNJEVEC / / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Bojan Žitnik Črešnjevec , Slovenska Bistrica 031 424 803 bojan.zitnik@triera.net
TRR:  / / / /
mat.št. 1135970 / / /
davčna št: 72096071 / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
36. ŠD KRIŽNI VRH / / /
Predsednik: Miro Šela Križni vrh 33, LAPORJE 041 380 703 miro.sela@gmail.com
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  04430-0000668347 / / /
mat.št. 1135538 / / /
davčna št: 51404982 / / /
letnica ustanovitve:  1997 / / /
aktivni člani:  38 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
37.  ŠD TINJE Tinje 2, ZG. LOŽNICA  / sdtinje@gmail.com
Predsednik: Mirko Smogavec Veliko Tinje 2, ZG.L. 041 730 674 /
Kontaktn oseba: Jure Justinek / 041 816 163 /
TRR:  04430-00001091170 / / /
mat.št. 1829670 / / /
davčna št: 1829670 / / /
letnica ustanovitve:  69829845 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
38.  ŠPORTNI KLUB KORENJAK Mladinska ulica 1, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Plevnik Edvard / / /
TRR:  SI56 0443 0000 2462 071 / / /
mat.št. 4073452000 / / /
davčna št: 54855276 / / /
letnica ustanovitve:  2015 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
39.  ŠPORTNO DRUŠTVO KEBELJ Kebelj 26A, Oplotnica / /
Predsednik:   / / /
Kontaktn oseba: Videčnik Franc / / /
TRR:  SI56 0228 3025 6644 418 / / /
mat.št. 1829378000 / / /
davčna št: 48192180 / / /
letnica ustanovitve:  2007 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
40.  ŠPORTNI KLUB M Cankarjeva ul. 11, Zg. Polskava / /
Predsednik: / /  / /
Kontaktn oseba: Matjašič Franc / / /
TRR:  SI56 1010 0005 3586 287 / / /
mat.št. 4019105000 / / /
davčna št: 94305587 / / /
letnica ustanovitve:  2010 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
41.  ŠD OGENJ Videž 36, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: Peterkovič Aleš / / /
TRR:  SI56 6100 0000 1896 406 / / /
mat.št. 1136003000 / / /
davčna št: 83934090 / / /
letnica ustanovitve:  2000 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
42. ŠPORTNO DRUŠTVO THORIUM Sele pri Polskavi 54a, Polskava / /
Predsednik: / / /  
Kontaktn oseba: Leskovar Vid / / /
TRR:  SI56 6100 002 1271 574 / / /
mat.št. 4107918000 / / /
davčna št: 62411241 / / /
letnica ustanovitve:  2018 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
43. ŠD ULTIMATE FRISBEE SB Gubčeva ulica 8, Zg. Polskava /  
Predsednik: Pouko Miha / / /
Kontaktn oseba: Orešič Žiga / 068 176 773 /
TRR:  SI56 0443 0000 2592 633 / / /
mat.št. 4088484000 / / /
davčna št: 65269284 / / /
letnica ustanovitve:  2016 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
44. TWIRLING KLUB SAŠO SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 35, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: Sašo Koprivnik / 040 750 466 saso_koprivnik@yahoo.com
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  SI56 0443 0000 1245 012 / / /
mat.št. 1829505 / / /
davčna št: 76939669 / / /
letnica ustanovitve:  2006 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
45. ŠD ZG. LOŽNICA / / /
Predsednik: Dominik Žišt Gladomes 29, ZG. LOŽNICA / /
Kontaktn oseba: Mitja Brdnik / / mico.brdnik@gmail.com
TRR:  0600-00951599205 / / /
mat.št. / / / /
davčna št: 68335687 / / /
letnica ustanovitve:  2004 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
46. TENIŠKI KLUB SLOVENSKA BISTRICA Grajska ul. 13, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: Jože Javornik Kaldera d.o.o., Kolodvorska 33 a, Slovenska Bistrica javnornik@kaldera.si
Kontaktn oseba: Slavko Jurak / 041 642 457 slavko.jurak@gmail.com
TRR:  04430-0000432443 / / /
mat.št. 5258596 / / /
davčna št: 44878605 / / /
letnica ustanovitve:  1983 / / /
aktivni člani:  280 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
47. ŠAHOVSKI KLUB LAPORJE Laporje, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: Kavčič Alojz / 041 870 271 /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  SI56 9067 2000 0769 950 / / /
mat.št. 4042662 / / /
davčna št: 91117160 / / /
letnica ustanovitve:  2012 / / /
aktivni člani:  70 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
48.  ŠD VRHOLE - PRELOGE Partizanksa 35, Slovenska Bistrica / /
Predsednik: Vivod Stanko Vrhole 52, Slovenska Bistrica 040 470 888 /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  563000 00008 117384 / / /
mat.št. 4011546 / / /
davčna št: 71831169 / / /
letnica ustanovitve:  2009 / / /
aktivni člani:  95 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
49.  ŠPORTNO DRUŠTVO ŽELODJEK / / /
Predsednik: Kaizer Matej

Dolgi Vrh 21, Laporje

040 238 453 /
Kontaktn oseba: Žerjav Vesna Dolgi Vrh 2, Laporje 041 566 905 /
TRR:  SI56 6100 0000 7541 515 / / /
mat.št. 4064801 / / /
davčna št: 35776927 / / /
letnica ustanovitve:  2014 / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
50.  DRUŠTVO ZA PROMOCIJO ZDRAVJA IMPOL SLOVENSKA BISTRICA / / /
Predsednik: Jože Fajs Sp. Nova vas  8a, Slovenska Bistrica 051 683 132 skei@impol.si
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  6100-00004234106 / / /
mat.št. 4047028 / / /
davčna št: 34288627 / / /
letnica ustanovitve:  2012 / / /
aktivni člani:  300 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
51.  / / / /
Predsednik:/   / / /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  / / / /
mat.št. / / / /
davčna št: / / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
52.  KRK KLUB RUSKEGA KEGLJANJA SLOVENSKABISTRICA  / / /
Predsednik: Ajd Tomaž Partizanska 45, Slovenska Bistrica 041 465 455 /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  / / / /
mat.št. / / / /
davčna št: / / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
53.  / / / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  / / / /
mat.št. / / / /
davčna št: / / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  95 / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
54.  / / / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  / / / /
mat.št. / / / /
davčna št: / / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:  / / / /
zap.št/ naziv podatka naziv naslov telefon e-pošta
55.  / / / /
Predsednik: / / / /
Kontaktn oseba: / / / /
TRR:  / / / /
mat.št. / / / /
davčna št: / / / /
letnica ustanovitve:  / / / /
aktivni člani:         
         
         
         
Kontakt
Športna zveza občine Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 35
SI-2310 Slovenska Bistrica
02 80 50 680
02 80 50 686
041 694 679
info@szosb.si
Galerija
Aktualne novice
Stopite v stik z nami
Ime / naziv:
Elektronska pošta:
Sporočilo:

NA VRH STRANI
Raziščite
Naslov podjetja
Športna zveza občine Slovenska Bistrica.
Partizanska ulica 35
SI-2310 Slovenska Bistrica
Kontakt
Športna zveza občine Slovenska Bistrica.
Partizanska ulica 35
SI-2310 Slovenska Bistrica
02 80 50 680
02 80 50 686
041 694 679
info@szosb.si
qrkoda
E-novice

Športna zveza Slovenska Bistrica © 2015, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus